Zostera nigricaulis (J.Kuo) S.W.L.Jacobs & Les

Telopea 12: 422 (2009) APNI

Taxonomic status:Homotypic synonym

Accepted name:Heterozostera nigricaulis J.Kuo