Freesia alba × Freesia leichtlinii

Taxonomic status:Synonym

Accepted name:Freesia leichtlinii Klatt