Potamogeton tepperi A.Benn.

J. Bot. 25: 178 (1887), sensu Census Vasc. Pl. Victoria edn 7, 41 (2003) APNI

Taxonomic status:Misapplication

Accepted name:Potamogeton cheesemanii A.Benn.